Типове продукти


ПартньориПроектиране-(за озеленяване)


 ECO-foryou.com  представлява зелен каталог за еко фирми, еко-продукти и еко-услуги.
Надежден източник на информация за всичко, което искате или трябва да знаете на теми като органични храни, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, рециклирането и други зелени дейности.

Търсене на продукти

Търсене на фирми


Проектиране-(за озеленяване)

Началото на градината като всяко начало започва на хартия. Добрата основа, която гарантира качество на реализацията е професионално разработен проект за паркоустройство и благоустройство. Проектът е резултат от постоянен диалог с клиента, в който се постига решение за функция и баланс на пространствата, насищане на средата с различни елементи. Разработката е подчинена на тезата за уютна и богато озеленена пълноценна среда за отдих, естествено и хармонично допълнение на интериора.

 


Проектът за паркоустройство и благоустройство решава няколко основни задачи.

 

Организацията на автомобилния и пешеходен поток както и връзката между отделно обособените пространства и ситуираните в композицията елементи се решава от алейната мрежа- скелета на градината.

 

Проектът за вертикално планиране структурира формите, балансира наклоните и връзките между отделните нива и ядра на градината, решава безпрепятственото оттичане на повърхностните води.

 

Декоративната растителност е основен градивен материал за ландшафтния архитект. Стабилна и добре обмислена обемно-пространствена структура, красива композиция на текстури, багри и аромати, ефектна и развиваща се във времето градина се постига само при отлично познаване на биологичните особености на растенията. Декоративната растителност сепарира и отделни кътове в градината, подчертава и насочва погледа към красиви гледки, фон е за архитектурни елементи и произведения на изкуството. Всички тези особености намират отражение при разработка на дендрологичния проект.

 

Отделно се детайлизират различни водни ефекти, характерни кътове, нетипични композиционни елементи.

 

Градината оживява през нощта чрез играта на светлини и сенки, създадена от различни осветителни тела, умело разположени в синхрон с елементите на средата.

 

Не на последно място чрез проекта за паркоустройство се предвиждат множество технически особености, които изникнали в процеса на реализация биха могли да забавят и оскъпят изграждането на градината, затова участието и труда на ландшафтния архитект са незаменими.


Допълнителна информация

Общо разглеждания: 1209

Още продукти от категорията

Тревни чимове

ТРЕВНИЯТ ЧИМ е уникален продукт, който не може да бъде обект на внос и износ, а трябва да е отгледан на място.

Проектиране -(за озеленяване)

Всички ландшафтни архитекти, които работят в ТОТЕХ, са лицензирани.

Геотекстил

Естественият произход на геотекстила позволява създаването на нормална среда за живот на растенията.

Стадиони,голф,конни бази.....

Цялостно изграждане на всички видове спортни тревни площи - футболни стадиони, голф игрища, ръг- би, конни бази и др.