Типове продукти


Партньори> Светът ще може да използва чиста и евтина енергия до 2050 г.

26.04.2011

Източник : www.bulgaria.panda.org

 

Всички световни енергийни нужди могат да бъдат задоволени от чиста енергия, произведена в съответствие с екологичните стандарти. Това сочат изводите от глобалния „Енергиен доклад”, изготвен от международната природозащитна организация WWF.

Подготвян в продължение на две години и обхващащ различни проблеми, „Енергийният доклад” разкрива как могат да бъдат задоволени всички енергийни нужди, включително и за транспорт, и как да се добива достатъчно много безопасна енергия, достъпна за всички.

„Ако продължим да разчитаме на изкопаемите горива, ще сме изправени пред все по-високи разходи за енергия, проблеми с енергийната сигурност и климатични промени", заяви генералният директор на WWF Джим Лийп. "Затова ние предлагаме алтернативен сценарий - много по-обещаващ и напълно постижим. „Енергийният доклад” показва, че само за четири десетилетия можем да удовлетворим енергийните нужди на света изцяло с чисти, евтини и възобновяеми енергийни източници и така да осигурим много добро качество на живот. Докладът е повече от сценарий - той е покана за действие. Ние можем да постигнем по-чисто и екологично бъдеще, но трябва да започнем с неговото изграждане още сега. "

Двете части на доклада съдържат подробен анализ и сценарий, подготвени от консултантската компания „Екофис” и WWF. Те показват, че към 2050 г. енергетиката и транспортът могат да бъдат екологично чисти, като до употребата на ядрена енергия и изкопаеми горива ще се прибягва в съвсем ограничени случаи. Според доклада тази политика би довела до повишаване на енергийната сигурност, намаляване на замърсяването и ограничаване на климатичните промени.

Енергийната ефективност в строителството, транспорта и индустрията ще бъде ключов елемент, паралелно с увеличаването на енергийните нужди, изпълнени чрез електрическа енергия от възобновяеми източници, доставена по интелигентни мрежи.

Според проучването на „Екофис” през 2050 г. общото търсене на енергия ще бъде по-ниско с 15% спрямо 2005 г. въпреки увеличението на населението, производството и транспорта. Светът вече няма да разчита на въглища или ядрено гориво, а международните политики и сътрудничество ще ограничат екологичния риск от производството на биогорива и хидроенергетиката.

"В доклада ние умишлено не сме правили екстравагантни предположения за ползите от технологиите на бъдещето ", каза директорът на „Екофис” Кийс ван дер Лейн. "Това по същество означава, че той дава умерена прогноза за едно бъдеще, базирано на възобновяемите източници на енергия, от които ние бихме могли да се възползваме до 2050 г."

„В „Екофис” знаем, че човечеството разполага с решения да се справи със задоволяване на енергийно предизвикателство на глобално ниво. В момента има много системи, които използват по-ефективно енергията и позволяват по-внимателно управление на текущите енергийни източници. Освен това ние сме наясно, че трябва да използваме огромните възможности на устойчиво добиваната енергия, с които разполагаме.

Осигуряването на надеждна, достъпна и чиста енергия ще изисква глобални усилия, подобни на онези, с които светът отвърна на финансовата криза. Но ползите ще бъдат много по-големи в дългосрочен план. Икономиите от по-ниски разходи за енергия ще балансират разходите за инвестиции във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност до 2040 г. Това означава спестяване на повече от 4 трилиона евро до 2050 г.

Тази политика ще премахне енергийната несигурност, петролните разливи и проблемите с доставките, които ще са присъщи за снабдяването с все по-оскъдните изкопаеми горива, идващи от политически и екологично чувствителни райони.”

В „Енергийния доклад” се посочва и още един важен резултат - намаляването на емисиите на въглероден диоксид, идващи от енергийния сектор в световен мащаб, с над 80% до 2050 г. Това дава висока степен на увереност, че повишаването на средната глобална температура ще бъде ограничено до по-малко от два градуса по Целзий.

"Ще живеем по различен начин, но ще живеем добре", заяви Джим Лийп. "Трябва да осигурим енергия за всички, без да излагаме на опасност човешкия живот. Докладът показва, че можем да направим това.”