Типове продукти


Партньори> Последните промени на Директивата за енергийните характеристики ще бъдат представени на конференция

26.04.2011

Източни: www.bulgaria.panda.org

 

В глобален мащаб сградният фонд има значителен принос за отделянето на огромни количества емисии на парникови газове. В същото време, той е и сериозен енергопортебител (40% от крайното енергопотребление на ЕС) и източник на въглероден диоксид (36% от емисиите на CO2 в Общността). С провеждането на подходяща политика на стимули, този сектор може да бъде трансформиран в положителна посока по отношение на ефекта му върху околната среда.

Това е становището на  WWF във връзка със строителството на т.нар. пасивни сгради (постройки, характеризиращи се с минимални разходи за отопление благодарение на добра изолация и на системи за отопление, охлаждане и електрозахранване разчитащи на възобновяеми енергийни източници).

Подробна информация ще бъде представена официално утре в столицата, когато стартира втората национална конференция, посветена на пасивното строителство. Тя се организира от ИГ Пасивни сгради. За трета поредна година WWF е партньор на инициативата.

Идеята на конференцията е да предостави теоритична и практическа информация за спецификата и ползите от пасивното строителство, както и да бъдат представени възможности за постигане на техническите изисквания на стандарта от фирмите в бранша.

По време на събитието ще бъдат изложени основните предимства на стандарта „пасивна сграда”, както и данни за ръста на този тип строителството в Европа и по света. Георги Стефанов, експерт „Климатични промени” на WWF ще представи последните промени на Директивата за енергийните характеристики на сградите на ЕС, според която страните-членки трябва да осигурят строителство и реновация на всички постройки след 2020 г.

Предвиден е и специален панел, посветен на законодателните промени, чиято цел е да стимулират използването на енергоспестяващи технологии. Програмата ще бъде изнесена от десет лектори от водещи фирми и университети в България, Германия, Австрия, Словения и Словакия.

Паралелно с конференцията за първи път ще се проведе и форум, посветен на компонентите за строителство на пасивни сгради. Там ще бъде предоставена информация за новостите по отношение на енергоспестяващите продукти и системи.